Hakkımızda

2017’de Kalkınma Bakanlığı’nın desteği ile Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanlığı koordinasyonunda, DenAr Deniz Araştırmaları A.Ş., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü (ODTÜ-DBE) ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü (İÜ-DBİE) işbirliğiyle yürütülmeye başlanan bir altyapı projesidir. Proje, Türkiye’de deniz araştırmalarıyla ilgilenen tüm kurumların katkılarıyla ilerleyecektir. Bu projeyle, Ulusal Deniz Araştırma Strateji Belgesi’nde hedeflendiği gibi, deniz araştırmaları altyapı envanterinin hazırlanması, yönetim ve istihdam modellerinin oluşturulması ve ileriye yönelik projeksiyonların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Projenin ilk aşamasında Türkiye’deki deniz araştırmacılarının nicelik ve nitelikleriyle araştırma kurum ve kuruluşlarının sahip oldukları araştırma altyapısını içeren bir envanter hazırlanacaktır. İkinci aşamada, envanter verisi analiz edilerek ileriye yönelik yönetim ve işletim modelleri oluşturulacaktır. Son aşamada ise bir Ulusal Deniz Araştırma Merkezi’nin kurulmasına ihtiyaç olup olmadığı, kurulması halinde nasıl yapılanması gerektiği değerlendirilecektir. Projenin, konunun tüm taraflarının katkılarıyla başarıya ulaşması, ülkemizin deniz araştırmalarındaki geleceğinin sağlıklı bir şekilde planlanmasını sağlayacaktır.